Jan's Giftige Straatspelen

Jan's Toxic Streetgames

Jan’s Toxic Gift Street Games
Saturday 20 July 14.00-17.00
* Go Fast Gas Bowling
* Street Drag Karaoke
* Zara’s Hopscotch
With playful FASHION prizes, Punch, Lemonade and more….
On the occasion of the closing of Jan’s residency at Het Wilde Weten Robert Fruinstraat 35, Rotterdam

Jan’s Giftige Straatspelen
Zaterdag 20 juli 14.00-17.00
* Go Fast Gas Bowling
* Street Drag Karaoke
* Hink Stap Zara
Met ludieke FASHION prijzen, Punch, Limonade en meer…
Ter gelegenheid van de aflsuiting van Jan zijn residency bij Het Wilde Weten Robert Fruinstraat 35

Over the last three months Jan has been scavenging the streets of Rotterdam for abandoned clothes. During the games these left over items will be given a chance for a second life at someone’s body.

De afgelopen drie maanden heeft Jan de straten van Rotterdam afgezocht naar afgedankte kleding. Tijdens de spelen krijgen deze achtergelaten spullen bij iemand een kans op een tweede leven.